Pilates, un esport per a tots

Un bon estat físic és el primer requisit per ser feliç. (J. Pilates)

Una pregunta que em fan molts pacients quan venen a la consulta és quin exercici poden fer. Jo sempre els contesto amb una altra pregunta: què t’agrada? Fer exercici, tot i ser una necessitat com ja he explicat en altres entrades, hauria de ser una forma d’evadir-se i de passar-ho bé. Si no tenim cap problema que ens impedeixi fer determinades coses, hauríem de prioritzar allò que més ens agrada o ens diverteix. Ara bé, si tenim una lesió crònica o no hem estat mai persones actives i volem començar a posar-nos en forma amb una certa seguretat acostumo a recomanar sempre el mateix: Pilates.

El mètode Pilates es va desenvolupar a la primera meitat del s. XX i rep el seu nom en honor del seu creador, l’alemany Joseph Pilates. De petit, Pilates va ser un nen malaltís i dèbil, amb molts problemes de salut, cosa que el va portar a estudiar el cos humà i la manera d’enfortir-lo, i a practicar esports com la boxa, la gimnàstica i les arts marcials. El seu programa d’entrenament va fer un salt qualitatiu quan, durant la Primera guerra mundial, és internat en un camp de treball a l’illa de Man (Anglaterra). Allà va perfeccionar el seu mètode en aplicar-lo a la recuperació dels ferits de guerra mitjançant la creació de diversos aparells (que són la base del treball del que avui s’anomena Pilates Reformer). El fet que el camp de presoners no comptabilitzés cap baixa quan va produir-se una epidèmia de grip el 1918 que va causar un gran nombre de morts a Anglaterra donà fama i renom al jove Pilates. Acabada la guerra, ballarins i atletes professionals van començar a recórrer al seu mètode per recuperar-se de lesions i preparar el seu cos. Instal·lat finalment als Estats Units, obre a Nova York el seu primer centre i refina el seu mètode, assistit per la seva esposa Clara, i introdueix variacions importants de la mà de ballarins com Martha Graham.

Bàsicament, l’objectiu de la pràctica del pilates és mobilitzar les articulacions i donar to als músculs mitjançant el control del cos i la ment (d’aquí que el seu fundador l’anomenés “Contrologia”) amb la finalitat d’aconseguir el benestar físic. El principis del mètode són ben clars: concentració, control, centralització, precisió, fluïdesa i respiració, cosa que ens indica que es tracta d’una tasca anaeròbica caracteritzada per la moviments concentrats, lents i precisos, que es concentren especialment en el treball de la zona abdominal (el que en el mètode s’anomena el “power house” o “mansió del poder”). Una sessió de pilates consisteix a enllaçar un seguit de postures, estiraments, equilibris i moviments que permeten donar mobilitat a aquelles articulacions que a cada sessió es fixen com a objectiu. Es treballa, i molt, la força muscular i es busca l’equilibri. Una de les seves grans virtuts és que podem adaptar-lo a qualsevol nivell d’entrenament o de situació. El podem practicar tant si tenim problemes de flexibilitat o artrosi avançada com si fem esport a nivell competitiu. Podem comptar amb el mètode Pilates si som persones que mai no hem fet esport i volem començar a moure’ns, però també si som esportistes que volem treballar de forma específica.

Avui dia podem trobar arreu monitors molt ben formats. Es practica a quasi tots els gimnasos i podem trobar llocs per fer treball mes específic amb grups reduïts o particular. És realment molt popular. I com és que després de tants anys ara s’ha popularitzat?

Vivim un moment en què l’esport és molt popular. Tant de bo que tots els booms fossin d’aquest estil! El mètode Pilates ens permet practicar esport d’una manera molt controlada i no posar-nos en risc. I el millor és que, malgrat que l’opció ideal és fer classes particulars o per parelles, també es pot fer en grup, que, val a dir, sempre és més divertit.

Tot i que a molts llocs podem veure classes amb gent de totes les edats i de diferent condició física, hi ha diferents nivells (bàsicament tres), tot i que el grau d’exigència canvia molt depenent de qui condueix la classe. La dificultat va augmentant segons la força que cal per dur a terme els moviments, l’equilibri necessari i la flexibilitat. Però també ens ho aniran posant més i més difícil a mesura que ens donin menys temps de descans entre les diferents estacions o posicions.

Una de les coses que més m’agrada d’aquest mètode és que fa un treball molt important sobre el transvers abdominal. Ja us vaig parlar dels exercicis de core en una de les primeres entrades del bloc. Aquesta és una de les raons més importants de per què hi ha tanta gent i tan diversa que troba ajuda en aquesta forma de treball del cos. Un dels mals més comuns que patim tots plegats és el mal d’esquena i una de les millors solucions per alleugerir-lo és treballar precisament el múscul transvers abdominal. Molts dels que ens dediquem a la salut i tenim pacients amb hèrnies discals o protrusions, gent gran que pateix de diferents mals, i fins i tot ciclistes que volen millorar la seva estabilitat damunt la bicicleta, acostumem a recolzar-nos en tota una xarxa de monitors de Pilates que complementen la nostra feina.

Avui acabaré com hem començat, amb una frase de Joseph Pilates que resumeix perfectament la idea del mètode (i d’aquest bloc!): “Els costums incorrectes del dia a dia són els responsables de la majoria de les afeccions”. Ànims i a moure’s, doncs!

Versión en castellano

 Pilates, un deporte para todos 

La buena condición física es el primer requisito para la felicidad (J. Pilates)

Una pregunta que me hacen muchos pacientes cuando vienen a mi consulta es qué ejercicio pueden hacer. Yo siempre les respondo con otra pregunta: ¿qué te gusta? Hacer ejercicio, pese a ser una necesidad como ya he explicado en otras entradas, debería ser una forma de evadirse y de pasarlo bien. Si no tenemos ningún problema que nos impida hacer determinadas cosas, deberíamos priorizar lo que más nos gusta y nos divierte. Ahora bien, si tenemos una lesión crónica o nunca hemos sido personas activas y queremos empezar a ponernos en forma con cierta seguridad suelo recomendar siempre lo mismo: Pilates.

  El método Pilates se desarrolló en la primera mitad del siglo XX y recibe su nombre en honor de su creador, el alemán Joseph Pilates. De pequeño, Pilates fue un niño enfermizo y débil, con muchos problemas de salud, lo que lo llevó a estudiar el cuerpo humano y cómo fortalecerlo, y a practicar deportes como el boxeo, la gimnasia y las artes marciales. Su programa de entrenamiento dio un salto cualitativo cuando, en la Primera Guerra Mundial, fue internado en un campo de trabajo en la isla de Man (Inglaterra). Allí perfeccionó su método al aplicarlo a la recuperación de los heridos de guerra mediante la creación de diversos aparatos (que son la base de trabajo de lo que hoy llamamos Pilates Reformer). El hecho de que no se produjera ninguna baja en el campo de prisioneros cuando se produjo una epidemia de gripe en 1918 que causó un gran número de muertos en Inglaterra dio fama y renombre a Pilates. Terminada la guerra, bailarines y atletas profesionales empezaron a recurrir a su método para recuperarse de lesiones y preparar su cuerpo. Finalmente, se instaló en Estados Unidos y abrió en Nueva York su primer centro, donde refinó su método, con la colaboración de su esposa Clara, e introdujo variaciones importantes de la mano de bailarines como Martha Graham.

  Básicamente, el objetivo de la práctica de pilates es movilizar las articulaciones y tonificar los músculos mediante el control del cuerpo y la mente (de ahí que su fundador lo llamara “Contrología”) con el fin de conseguir el bienestar físico. Los principios del método son bien claros: concentración, control, centralización, precisión, fluidez y respiración, lo que nos indica que se trata de un trabajo anaeróbico caracterizado por movimientos concentrados, lentos y precisos, que se concentran especialmente en el trabajo de la zona abdominal (lo que el método llama el “power house” o “mansión del poder”). Una sesión de pilates consiste en enlazar una serie de posturas, estiramientos, equilibrios y movimientos que permiten dar movilidad a las articulaciones que en cada sesión se fijan como objetivo. Se trabaja, y mucho, la fuerza muscular y se persigue el equilibrio. Una de sus grandes virtudes es que podemos adaptarlo a cualquier nivel de entrenamiento o de situación. Podemos practicarlo tanto si tenemos problemas de flexibilidad o artrosis avanzada como si hacemos deporte a nivel competitivo. Podemos contar con el método Pilates si somos personas que nunca hemos hecho deporte y queremos empezar a movernos, pero también si somos deportistas que queremos trabajar de forma específica.

   Hoy en día hay instructores muy bien formados. Se practica en casi todos los gimnasios y existen centros donde hacer un trabajo más concreto de forma particular o en grupos reducidos. Es realmente muy popular. ¿Por qué?

  Vivimos un momento en que el deporte es muy popular. ¡Ojalá todos los booms fueran como este! El método Pilates nos permite practicar deporte de una forma muy controlada sin entrañar riesgos. Y lo mejor es que, pese a que la opción ideal es hacer clases particulares o en pareja, también se puede hacer en grupo, lo que, no hace falta decirlo, resulta más divertido.

   A pesar de que hay clases con gente de cualquier edad y condición física, hay básicamente tres niveles, si bien el grado de exigencia varia mucho en función de quién dirige la clase. La dificultad aumenta según la fuerza necesaria para realizar los movimientos, el equilibrio necesario y la flexibilidad. Pero también nos lo irán poniendo cada vez más difícil a medida que nos reduzcan el tiempo de transición entre las distintas estaciones o posiciones.

  Una de las cosas que más me gusta de este método es que realiza un trabajo muy importante sobre el transverso abdominal. Ya os hablé de los ejercicios de core en una de las primeras entradas del blog. Esta es una de las razones más importantes de por qué hay tanta gente y tan diversa que encuentra ayuda en esta forma de trabajo del cuerpo. Una de las dolencias más comunes es el dolor de espalda y una de las mejores soluciones para remediarlo es trabajar precisamente el músculo transverso abdominal. Muchos de los que nos dedicamos a la salud y tenemos pacientes con hernias discales o protrusiones, gente de edad avanzada aquejada de distintos dolores e incluso ciclistas que quieren mejorar su estabilidad sobre la bicicleta, acostumbramos a apoyarnos en una red de monitores de pilates que complementan nuestro trabajo.

  Hoy acabaré como he empezado, con una frase de Joseph Pilates que resume perfectamente la idea del método (¡y de este blog!): “Los hábitos incorrectos del día a día son los responsables de la mayoría de dolencias”. Ánimo, pues, ¡y a moverse!